Giải pháp toàn diện về cốp pha cho công trình của bạn
Giá sản xuất cực rẻ với chất lượng đảm bảo
Cung cấp hầu hết các loại cốp pha trên thị trường, chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp tốt nhất về cốp pha cho bạn

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

VÁN KHUÔN LÀ GÌ

1. khái niệm:
Cốp pha (ván khuôn) thực hiện được nhiều chức năng là: nâng đỡ bê tông trong tình trạng lỏng cùng với toàn bộ tải trọng xây dựng mà không gây ra sự dịch chuyển hoặc biến dạng dáng kể. Cốp pha cần đủ kín để ngăn không cho vữa chảy ra từ bê tông và không được có hình dạng nhấp nhô méo mó. 


2. Các đặc điểm của cốp pha ( ván khuôn)
. Cốp pha phải có mặt bằng phẳng trơn láng và sạch sẽ. loại vật tư làm mặt cần được làm mới khi cần thiết trong quá trình thực hiện, đồng thời tất cả các chất bám vào hoặc bê tông kho cứng trên bề mặt cốp pha cần được loại bỏ trước khi sử dụng.
. Cốp pha cần được bố trí cho mặt trên cùng của một công trình dốc và được neo lại để tránh bị trôi đi khi độ dốc vượt qua 15 độ
. Cần cung cấp các cốp pha cho tường và các bộ phận mỏng với các chỗ hở và các dụng cụ thiết bị khác nhằm tạo điều kiện cho công tác đổ bê tông đúng cách nhằm tránh tình trạng phân tầng hoặc tích tụ bê tông trên cốp pha hoặc trên côt thép bên trên cao trình của bề mặt bê tông.
. Nếu cốp pha cho cột hoặc tường mà dựng lên hết chiều cao, các lỗ hở để đổ bê tông cần được đề sang một bên và đóng lại khi công tác bê tông đang được tiến hành.
. Cần dự trù công tác đục lỗ, nhấn chìm hoặc đưa vào bê tông các bộ phận chôn ngầm cho cốp pha.

. Không được đ li cp pha chưa được x lý trong bê tông.Trường hp không th ly cp pha ra thì ti các khu vc đó cn s dng hóa 

. Cht chng mi mt hoc cht kết dính như đi vi cp pha vĩnh vin.3. Đ vng thi công :Cp pha vòm và dm vi khu đ ln hơn 5m phi được thiêt kế có đ vng thi công. Tr s đ vng được tính theo công thc
 F=3*L/1000 trong đó L là khu đ tính bng mét
4. Thi công
. Khi lp dng cp pha phi có các mc trc đt hoc các bin pháp thi công thích hp đ thun li cho vic kim tra tim , trc và cao đ ca kết cu.
. Vic b trí cp pha phi được tiến hành sao cho có th tháo d và ly ra khi bê tông mà không gây chn đng và xáo trn hoc tn hi cho bê tông . Đi vi dm và phiến , vic b trí cp pha phi thc hin sao cho cp pha và khung đ phía mt dưới phiến và 2 bên dm có th ly ra mà không gây tn hi đến phn cp pha và giá đ mt dưới ca dm.
. Khung đ tng trên ch có th đt tng dưới nếu như tng dưới đã có đ cường đ đ chu lc .Nếu theo ý ca NTV,CDT ,tng dưới chưa đ cường đ quy đnh đ nâng đ tng trên thì bin pháp áp dng đ đ tng trên phi được NTV,CDT phê duyt.
. Bu lông và các đ gá bng kim loi khác s dng trong vic lp ráp cp pha phi được gia công sao cho có th ly ra d dàng đ sâu ti thiu là 50mm tính t b mt mà không gây tn hi cho bê tông , đng thi vic lâys ra đó s ch đ li l h có kích thước nh nht.
. Các l h trên bê tông cn được trám trét li bng va và hoàn thin đt được s chp thun ca NTV,CDT .Dây thép buc đi qua bê tông ch có th s dng khi được chp thun và đng thi các đu dây cn được giu kín . Cn áp dng các bin pháp đ tránh tình trng có du vết r sét trên b mt bê tông.
. Nhà thu cn d phòng cho trường hp lún hoc lch hướng cp pha có kh năng xy ra trong quá trình thi công đ bê tông đông cng theo đúng và cao trình quy đnh trong phm vi dung sai cho phép đ ra trong tiêu chí k thut này.Tr khi th hin khác trên bn v , mt dưới ca dm và phiến ca mt nhp có chiu dài 6m hoc trên 6m phi được to mt vng hướng v phía tâm có đ vng 5mm đi vi mi 2m nhp .Đi vi tường hoc dm ng lc sau ,Nhà thu cn tham kho ý kiến ca NTV,CDT trước khi lp dng cp pha.
. Phn cp pha băng qua các mi ni kết cu phi được lp dng sao cho chm lên phn bê tông hoàn thin kế bên ít nht 150mm và bám cht vào đó .Cp pha cn đi liên tc qua các mi ni thi công .
. Bu lông neo được gn c đnh vào bê tông , các đ gá ,hp đin ,lõi và các dng c khác đ to l h ,l ,túi khí ,rãnh , và các hc khác phi được gn cht vào cp pha .Các đ gá này phi cng như bn thân cp pha nhm ngăn chn tình trng rò va .Không được đc l trên bê tông đã đúc tr khi có s đng ý ca NTV,CDT.Nếu Nhà thu không b trí hp đin ,l hoc ch h như th hin trên bn v và nếu NTV,CDT cho rng vic đc ,ct bê tông đ to ra các l đó có nh hưởng đến cường đ ca cu kin bê tông thì Nhà thu phi áp dng bin pháp khác mà NTV,CDT cho là phù hp đ to ra l h đó bng chi phí cu Nhà thu.
. Các máy đm rung bên ngoài ,khi được chp thun ,cn được gn vào các cu kin khung ,không phi trên các tm ván ri trên mt.
. Tt c các tp cht ,xà bn,mnh vn vvv... cn được dn sch phía bên trong ca cp pha ngay trước khi đ bê tông bng cách trước tiên dùng khí nén thi ri dùng vòi phun nước .Các l h tm thi cn được thc hin đ phc v cho công tác kim tra bên trong ca cp pha và đ thoát nước dùng đ ra cp pha.
. Nhà thu có th s dng mt loi du bôi trơn cp pha được chp thun tương thích vi vt tư hoàn thin đ quét lên b mt cp pha ,nơi tiếp xúc vi bê tông .La du này không được hòa tan trong nước ,không ra màu,không gây tn hi cho bê tông đng thi không b nước ra hoc nước mưa làm bong ra .Không được s dng du diesel và các cht lng làm chm quá trình đông bê tông.Toàn bng trình phi dùng mt loi du bôi trơn cp pha ging nhau đã được chp thun .Vic quét lp du bôi trơn này lên cp pha phi được thc hin sao cho không ph lên ct thép thường hoc c thép ng lc trước đng thi không đ du đng li đáy cp pha.
5. Lưu ý đc bit đi vi cp pha nâng đ kết cu ng lc sau:
. Tùy theo quy trình ng lc sau , vic di ti đáng k có th xy ra trên cp pha .Ví d như nếu các phiến bê tông được ng lc trước , các phiến này có th b nhc lên khi cp pha và trng lượng này được chuyn sang các dm bê tông . trước khi dm chu ng sut thì cp pha chng đ này phi chu ton b ti trng ca dm và phiến kế bên.
. Nhà thu phi s phòng cho hiu ng này khi lp dng giá đ cho cp pha . Toàn b cp pha cn phi được tháo d mà không gây tn hi cho bê tông .Nhà thu phi chu trách nhim đi vi bt c tn hi xy ra cho công trình cũng như bt c thit hi nào do hoc phát sinh t phương pháp áp dng cho vic tháo d hoc di di cp pha hoc giá đ .
. Ngay sau khi tháo d cp pha ,trách nhim ca Nhà thu là thông báo cho NTV,CDT  đ kim tra đông thi bt c bin pháp sa cha nào do NTV,CDT yêu cu phi được thc hin ngay lp tc.Các bin pháp sa cha được thc hin trước khi NTV,CDT kim tra và chp thun có th khiến cho cu kin đó b loi b .
. Mt bên dưới ca cp pha dùng cho các dm treo hoc có nhp trên 5m nói chung cn phi đt thành vng hướng lên trên v phía tâm có đ vng là 5mm cho mi mét nhp có chiu dài trên 5m .Đi vi dm hoc phiến công xon cn to đ vng lên là 5mm cho mi mét nhp.
Mt bên dưới cp pha dùng cho các dm treo hoc có nhp trên 6m nói chung cn phi có đ vng hướng lên là 5mm đi vi mi mét nhp .Đ vng đ đt các phiến bê tông phng lê phi được NTV,CDT đng ý trước khi khi công.
. Trong các trường hp đc bit ,khi các b phn ca kết cu b phơi ra ngoài trên cao trình hoc trong bt kỳ v trí nào mà các chi tiết kiên trúc b nh hưởng thì đ vng áp dng phi được NTV, CDT đng ý trước khi khi công.


6. Tháo d cp pha và giá đ:
. Toàn b cp pha  và giá đ phi được tháo d nh nhàng ,không gây chn đng hoc tn hi cho bê tông .
. Các bin pháp phòng nga cn được áp dng đ đm bo là bê tông đ cng vào thi đim tháo d cp pha .
. Bng dưới đây được s dng đ xác đnh thi đim tháo d.

BNG GHI THI ĐIM THÁO D

Loại cấu kiện 
 Bê tông thường (xi măng portland)
Bê tông bằng xi măng đông nhanh 
Mặt dầm ,tường và cột (không tải )
48 giờ 
24 giờ 
 Phiến trong dầm và thi công phiến (giá đỡ để bên dưới)
 96 giờ
72 giờ 
 Tháo dỡ giá đỡ đối với phiến như trên    
 240 giờ
120 giờ 
 Thi công dầm và phiến phẳng (không đụng đến giá đỡ)
192 giờ 
120 giờ 
 Tháo giá đỡ đối với dầm và phiến phẳng
504 giờ 
 192 giờ

Khi tháo d cp pha đà giáo các tm sàn bê tông toàn khi ca nhiu tng thì phi thc hin như sau:
         +gi li toàn b đà giáo và ct chng tm sàn nm k dưới tm sàn sp đ bê tông.
         +Tháo d tng b phn ca ct chng cp pha ca tm sàn dưới na và giu li các ct chng an toàn cách nhau 3m dưới các dm có nhp ln hơn 4m.

7. Hoàn thiệnHoàn thin mt đp(mt bê tông l ra vĩnh cu).
         +Trước khi bt đu công tác đ bê tông l ra vĩnh cu ,Nhà thu cn lp dng th mt mu cp pha và đúc th lp hoàn thin mu .Lơp hoàn thin được tư vn kiến trúc chp thun phi được duy trì trong sut quá trình thc hin hp đng .Khi mt hoàn thin cu mt công trình không được tư vn kiến trúc xem là đt tiêu chun ca bng mu đã phê duyt ,Nhà thu có th được yêu cu đp b toàn b công trình và thi công li hoc tiến hành các bin pháp x lý cho b mt theo yêu cu ca tư vn kiến trúc.Toàn b công vic này được thc hin bng chi phí cu Nhà thu.
         +Đi vi phn bê tông s có lp hoàn thin quét lên ,Nhà thu cn chun các bng mu nhm đánh giá các tính cht t hoàn thin ca cp phi đã chn và tính tương thích ca nó đi vi lp hoàn thin được quét lên .
Hoàn thin phn bê tông vĩnh cu sau khi tháo d cp pha:
         +Cp pha dung cho bê tông l ra vĩnh cu cn được thiết kế đc bit nhm to ra b mt cn thiết.B mt ca cp pha tiếp xúc vi bê tông sp được đ phi cng và có mt b mt hoàn thin chm tr hoc lót bng mt lp lót cp pha không nhum màu được chp thun nếu có yêu cu.Cn s dng mt loi du quét cp pha không ra màu được chp thun đ quét lên b mt cp pha nhm to điu kin d dàng khi tháo d .Toàn b cp pha phi tht cng đ to ra mt b mt bê tông hoàn thin đp và sch.
         +Kết cu và cht lượng ca b mt hoàn thin phi được bo dưỡng thích đáng trong sut quá trình thi công công trình .Không được thay  đi chng loi xi măng, vt tư làm cp pha ,du quét cp pha và ngun cung cp ct liu trong tt c các giai đon ca công trình .Vào thi đim khi công ,Nhà thu phi đm bo rng ngun cung cp các loi vt tư này phi đy đ và sn sàng trong quá trình thi công .
         +Trong thi gian đ bê tông , Nhà thu cn lưu ý đc bit đến công tác đm nén bê tông nht là ti các khu vc gn cp pha nhm ti cho b mt bê tông hoàn thin không b đng nước và b r hoc có bong bóng khí .
         +Sau khi tháo d cp pha mt cách cn thn ,Nhà thu phi thông báo cho NTV,CDT đến kim tra b mt bê tông .Nếu được NTV,CDT ch th ,Nhà thu sau đó phi loi b phn rìa và ra sch b mt bê tông .
         +Sau đó các khuyết đim trên b mt thy rõ nht cn được trám li bng xi măng và va trn ct liu mn có màu sc hòa hp vi màu bê tông .
         +Toàn b công trình hoàn thin phi được bo v chu đáo tranhs tn hi ,nhum màu ,bc màu cũng như các khiếm khuyết khác trong giai đon thi công công trình
Hoàn thin phn bê tông phiến không có lp ph trên : Mt trên ca mt phiến bê tông không được ph bng các loi vt tư khác cn phi bng phng và xoa bng đin trong lúc chưa đông cho ti khi có mt b mt hoàn thin trơn láng ti cao trình hoc đ dc th hin trên bng v hoc ch khác.Công tác xoa trên mt bê tông cn thc hin sao cho không còn lp va dư nào trên đó .Bt kỳ vết khía nào trên b mt bê tông cũng đu phi thc hin bng các dng c được chp thun đt đ sâu và kiu mu được mô t .Cht làm cng bê tông cn phi được quét lên b mt bê tông như mt phn trong quy trình theo hướng dn ca nhà sn xut.
Bê tông được quét lp hoàn thin: Khi bê tông s được quét lp hoàn thin thì cp pha cn được làm bng các tm g láng ni sát vào nhau .Hoc s dng thép hay các loi vt tư khác nếu được NTV,CDT đng ý.Khi tháo d cp pha và dưới s kim tra ca NTV,CDT các khuyết đim cn được x lý .B mt bê tông sau đó cn được làm nhám bng các phương pháp được phê duyt đ to đ bám dính trước khi quét lp hoàn thin lên .
Phiến tiếp nhn lp ph:

            +Mt trên ca phiến bê tông d kiến s tiếp nhn mt lp ph trước hết cn được lng bt ri sau đó làm nhám bng các phương phương pháp được chp thun.
           +Trước khi đt lp ph ,phiến móng cn làm sch ,chun b cho vic kết dính và làm m .Không được đ đng nước thành vũng trên b mt được làm ướt .Mt lp mng va xi măng s được quét lên b mt ca phiến bê tông trong mt lúc trước khi ph toàn b .B mt phiến cn được quét lp ph trước khi va đông cng.
            +Khi cn s dng cht làm cng b mt ,Nhà thu phi đ trình đ NTV,CDT xét duyt chng loi ,thành phn ,các thông tin sn xut và phương pháp áp dng ca nhà sn xut .Bt c cht làm cng nào có cha hp cht alkali có th hòa tan ,r sét và các vt liu được thiết kế đ che giu vết r sét đu không được phép s dng .Sau khi được chp thun ca NTV,CDT v chng loi ,vic quét cht làm cng cn được tiến hành theo hướng dn ca nhà sn xut .


 Hãy liên hệ ngay đến công ty chúng tôi, để công trình của các bạn có được sự lựa chọn phù hợp về các loại cốp pha (ván khuôn) tốt nhất. 
Hotline : 0982.588.533 Mr Hân0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

  • Phạm Thị Tuyết
    Tư vấn viên - 0936.215.233
  • Trần Văn Duy
    Tư vấn viên - 0967.0976.52
  • Nguyễn Thành Tú
    Tư vấn viên - 0922.954.490
HOTLINE: Zalo: 0982.588.533 -